hållbarhet

VÅR FILOSOFI är att erbjuda ärliga, närproducerade kvalitetsviner från det unga vinlandet Sverige. Våra viner är framställda med minimal miljöpåverkan och är fria från dolda tillsatser. Flera av våra andra drycker är ekologiska och samtliga helt utan onaturliga tillsatser. Ett lysande exempel på hållbarhetstänk hittar vi på en vingård i den lilla byn Flyinge, strax nordost om Lund.

FLYINGE VINGÅRD - en krav-märkt gård

På den familjedrivna vingården har ett ekologiskt odlingssätt eftersträvats sedan de allra första vinstockarna planterades 2009, vilket på några år resulterat i att odlingen kunnat uppnå en KRAV-certifiering. Enbart ekologiskt klassade bekämpningsmedel är tillåtna på gården som har valt att satsa på den aromatiska Solarisdruvan, vilken är så gott som svampresistent.


Detta underlättar i arbetet att hålla vinodlingen helt ekologisk. Likaså vårt klimat med förhållandevis kalla vintrar och inte så varma somrar som många andra europeiska vinregioner har, där skadetrycket från insekter och svampsjukdomar är större.


I Sverige är dessutom besprutning med kopparsulfat inte tillåten i ekologisk vinodling. Det innebär att de svenska vingårdarna tillhör de mest hållbara i världen, sett i ett längre perspektiv. Medan många jordar i exempelvis flera äldre europeiska vindistrikt ligger på gränsen till att klassas som förorenad mark efter decennier av kontinuerlig kopparbesprutning.


Ekologiska gårdar har en större biologisk mångfald än oekologiska gårdar, bland annat gynnas den av marktäckande grödor mellan växtraderna och av förebyggande bekämpning istället för en arsenal av kemikalier att tillgå.


Tillförsel av hästgödsel i odlingen har varit ett naturligt val på Flyinge Vingård och knyter an till bygdens stolta traditioner inom hästavel. I samband med ogräsrensning och avlövning används betande får som vingårdsarbetare. 

2013 framställde Flyinge Vingård sitt första vin, Pegasus Original. Året efter utökades vinfamiljen med Pegasus Stål och Pegasus Fat.

Flyinge Vingårds odling består av totalt 7 500 vinstockar fördelat på 1,5 hektar. Jordmånen är lerblandad sandjord. Under 2018 färdigställs ett vineri på gården, vilket kommer att underlätta tillverkningsprocessen och möjligheten att ta emot besökare. Gården drivs av Magnus Oskarsson.